Fem e-postlådor

Som vår Fiberbredbandskund hos oss kan du ta i bruk vår inhemska e-posttjänst för 1,90€/mån.  

Till e-posttjänsten hör fem stycken 1000 MB e-postlådor. Kontakta kundtjänsten för att få dina användarkoder om du inte redan har dem. Koderna är samma som används för inloggning i Självbetjäningsportalen.

Observera att e-postlådorna är ämnade för aktivt bruk. Ifall du under ett halv års tid inte loggar in i din e-postlåda, tas den bort automatiskt. Med epostlåda anses e-postadressen samt alla mottagna och sända e-postmeddelanden. E-postmeddelanden som inte har säkerhetskopierats eller laddats ner över POP3 till en e-postklient, kommer därmed att försvinna i samband med att e-postlådan raderas.

Skapa en e-postlåda

Användarkoderna du får från kundtjänsten är till ett administratörskonto med vilket du via Hantera Tjänster kan skapa och ta bort e-postlådor (e-postadresser). Vid borttagning försvinner även eventuella e-postmeddelanden i e-postlådan.

Varje e-postlåda får ett eget användarnamn och lösenord, adressernas domainnamn kan fritt väljas bland dessa alternativ:

@ sboksi.fi
@ minmail.fi
@ livenet.fi
@ message.fi
@ 2me.fi
@ myhome.fi
@ mybusiness.fi
@ brev.fi
@ pikaposti.fi

Då du skapat en e-postlåda och tillhörande e-postadress kan du logga in i den antingen direkt i webbläsaren via webmail eller via ett e-postprogram.

På utgående och inkommande e-post finns en storleksbegränsning på max. 50MB för ett enskilt meddelande. För meddelanden skickade via Webmail finns en storleksbegränsning på sammanlagt 50MB för bifogade e-postbilagor.

Webmail

Med Webmailen kan du läsa och skicka e-post var som helst i världen direkt via webbläsaren utan att behöva installera något på datorn. Du kan skicka 100 mejl per timme.

Tjänsten är tillgänglig via Hantera tjänster. Logga in med det användarnamn och lösenord som skapats i samband med din e-postadress, inte med administratörkontots uppgifter.

E-postprogram

Du kan skapa ett konto för din nya e-postadress i t.ex. Mozilla Thunderbird eller motsvarande applikation genom att mata in rätt inställningar.

Instruktioner för Mozilla Thunderbird

Instruktioner för Windows 10

Att sända e-post

Den utgående e-postservern är smtp.ktnet.fi.

Använd port 465 och SSL kryptering. Sändningen kräver autentisering, alltså koll av användarnamn och lösenord. Användarnamnet är inte e-postadressen.

Avsändaradressens riktighet granskas i samband med sändning av e-post. Om avsändarens adress inte kan identifieras, förmedlas inte meddelandet vidare.

Antalet utskick är begränsade till 200 stycken per användare per timme, om gränsen överskrids hindras e-postutskicken för en stund.

Att läsa e-post

Inkommande e-postservern är mail.ktnet.fi, den använda porten beror på anslutningsmetoden.

Använd port 993 för IMAP4 och port 995 för POP3, båda portartna använder SSL kryptering och kräver att autentisering är aktiverad.

Den största skillnaden mellan POP3 och IMAP4 anslutningsmetoderna ligger i antalet mappar samt lagring av meddelanden på servern. För vanligt bruk rekommenderar vi IMAP4.

Då man använder POP3 har man tillgång till endast en mapp, och meddelandena raderas vanligen från servern då man laddar ned dem. Därmed blir det svårare att använda e-postlådan från flere maskiner.

Då man använder IMAP4 kan man använda sig av flera mappar, varav den inkommande posten anländer till en mapp vid namn INBOX. E-postmeddelandena lagras alltid på servern. Detta betyder att posten kan läsas från flera maskiner och via webmail så att samma meddelanden är synliga hela tiden. En del applikationer kan även spara en lokal kopia av e-postmeddelandena.

Inkommande e-post filtreras med ett noggrant heuristiskt filter för skräppost. Meddelanden som klassificerats som skräppost styrs till användarens spam-mapp. Meddelanden i spammappen sparas i 60 dagar, varefter de förstörs automatiskt. Spam-mappen kan nås via Webmail, samt via IMAP-e-postapplikationer. Om kunden använder POP3-e-postapplikation nås spam-mappen via Webmail.