Svar på ofta förekommande frågor

Varför lönar det sig att ta en företagsanslutning?

I företagsanslutningen ingår en brandmur, som är en väsentlig del med tanke på datasäkerheten. Företagskunderna har en namngiven kontaktperson, så du får snabbt och enkelt hjälp av en bekant person. I problemsituationer, så som att förbindelsen inte skulle fungera, är responstiden snabb för företag. Modem och annan nödvändig utrustning hör till månadsavgiften och även upprätthållandet av utrustningen sköts av oss. Till företagsanslutningen kan man även få en fast IP-adress vid behov. 

På vilka områden kan man beställa anslutning?

Vi betjänar västnyländska företag från Hangö till Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt.

HANKO RAASEPORI INKOO SIUNTIO KIRKKONUMMI

 

Varför välja Karis Telefon?

Vi är ett lokalt företag med bra kännedom om vårt verksamhetsområde. Våra tjänster är flexibla: vi tar hänsyn till våra kunders individuella behov och önskemål. Det är lätt att kontakta oss, och det går bra att sköta ärenden på svenska, finska och engelska. 

Varför välja fiberanslutning?

Med fiber får du en stabil och fast förbindelse. Kapaciteten ändras inte, utan den är stabil och säker hela tiden. Kapaciteten i mobila närverk varierar, vilket kan ställa till med problem. Dessa variationer förekommer inte för fiberanvändare, på grund av att kapaciteten inte delas med någon annan användare i nätet.

Vad är det för skillnad mellan företags- och konsumentkunders datasäkerhetstjänster?

För företagskunderna upprätthåller Karis Telefon en brandmur, som garanterar förbindelsens säkerhet. Förutom att skydda enheterna med dataskyddsprogram, är det viktigt att företagen även har det skydd som brandmuren ger. Den filtrerar och övervakar trafiken och avvärjar attackförsök. 

Vad behöver kunden veta om datakommunikation? 

Kunden behöver inte ha den minsta kännedom om datakommunikation och datasäkerhet. Vi hjälper till, så att företagets ägare och arbetstagare bekymmerslöst kan använda sin tid och energi på att sköta sina arbetsuppgifter. Små och medelstora företag har oftast ingen egen IT-person, därför är det lätt för dem att få all hjälp de behöver av oss, utan att behöva blanda in konsulter eller annan specialkunskap.