Nya utvidgningsområden för fibernätet kartläggs

I Ingå har vårt fibernät utvidgats med rasande takt under de senaste åren. På alla områden som vi redan byggt kan du fortfarande beställa anslutningar via sökfältet ovan eller i våra betjäningspunkter.

För detta år har byggbeslut fattats till Strandvägen-Storkyrkovägen-området och några mindre samarbetsgrävningar med elbolaget planeras. I norra Ingås Västanby-Linkulla startar grävningar direkt när våren är här. 

Även ni som bor på Östra Ingås vattenandelslags område kan redan beställa anslutningar eller åtminstone meddela att ni vill vara med. Vi hoppas att andelslagets grävningar kommer snart i gång så får även de områden fiber. 

BESTÄLL ANSLUTNING  

Även andra nya områden kunde ännu rymmas med på detta års projektlista, så anmäl ditt intresse ifall du inte genast erbjuds en fiberanslutning när du skriver in din adress i sökfältet. 

ANMÄL DITT INTRESSE  

Tidigare har vi byggt fiber på nästan hela centrumområdet (bl.a. Ritomten, Betesmarken, Dal, Skatudden, Haga) samt bl.a. i Degerby, på Fagervik-Barölandet- samt Torp-Ingå station-Västankvarn-områden och på kommunens nya tomter. Invånare på dessa områden kan fortsättningsvis beställa fiberanslutning från oss. Kontrollera anslutningens tillgänglighet och kostnad genom att skriva in din adress i sökfältet ovan. 

På områden där fibernät ännu inte byggts, är det viktigt för invånare och fastighetsägare att meddela sitt intresse, så att vi kan rikta våra investeringar åt rätt håll. Nu är det rätt tid att påverka byggbesluten för nästa år och försäkra sig om att man själv får de bästa tjänsterna via optisk fiber!

Husbolagens och företagens anslutningar byggs och levereras enligt beställning

Be om offert för er adress direkt via husbolags- eller företagsförsäljningen. 

HUSBOLAG  FÖRETAG  

Ingå har möjlighet att bli en digikommun 

Sedan 2008 har vi byggt fibernät till hem i Raseborg och Hangö samt till företag i Helsingfors och Hangö. För tillfället utvidgas fibernätet i Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt. Vi kartlägger kontinuerligt ingåbornas intresse och potentiella byggområden för de kommande åren.

Enligt kommunikationsverkets statistik ligger Ingå efter i jämförelse med t.ex. Raseborg och Lojo när det gäller tillgänglighet av snabba fasta förbindelser. Ingåborna erbjuds nu möjlighet att stiga till de finländska kommunernas toppnivå när det gäller tillgång till fasta förbindelser. Snabba och funktionssäkra fiberbaserade internetförbindelser är en viktig källa till tillväxt och säkrande av kommunens framtid. De möjliggör distansarbete, företagsverksamhet och alla nytto- och underhållstjänster i vårt digitaliserade samhälle. Inte heller ett fungerade 5G-nät kan byggas på området utan ett rejält fiberbaserat ”rotsystem”. I synnerhet en bra 5G-hörbarhet inomhus förutsätter fiber ända fram till fastigheten.

Under kommande år planerar vi att åter fortsätta med projektet, och därför är det viktigt att du anmäler ditt intresse. De nya försäljnings- och byggområderna väljs baserat på invånarnas intresse.

Läs om Ingå kommuns besök hos oss (10/2018)
Ingå kommuns pressmeddelande

Varför fiber?

Fiber säkerställer en stabil och säker internetförbindelse, som gör vardagen enklare och ger kvalitet till både fritid och företagsverksamhet. Den centrala grunden är en stabil och nästan oändligt snabb överföringskapacitet som fiber erbjuder.

Fiberförbindelsen är pålitlig och störningsfri, dess kvalitet försämras inte heller då avstånden blir längre. Via fiberanslutning kan man använda alla tillgängliga elektroniska tjänster nu och i framtiden. Fibern ersätter de nuvarande ADSL-bredbanden, GSM-mokkulan, tv-antenner, satellit-tv-tjänster, trådtelefoner etc.

Läs mer på sidan finlandbehoverfiber.fi

Vad ska jag göra till näst?

Anmäl ditt intresse genast! Du får naturligtvis mer information och kan anmäla ditt intresse även per telefon 019 278 480 eller via adressökningen uppe på denna sida. Du är också välkommen att besöka vår kundbetjäningpunkt på Dalgatan i Karis eller Björknäsgatan i Ekenäs.

Det är också viktigt att du meddelar oss dina kontaktuppgifter, så att vi kan kontakta dig personligen när projektet framskridit så långt att vi kan meddela en noggrannare tidtabell.

ANMÄL DITT INTRESSE  

Några fördelar med optisk fiber:

  • Störningsfri och snabb bredbandshastighet som är idealisk för t.ex. distansarbete, onlinespel eller tv-tittande över nätet. Hastigheterna idag upp till 1 Gbit/s, nätets kapacitet räcker till framtidens mångdubblade behov.

  • Din egen bredbandshastighet påverkas inte av grannarnas internetanvändning. Via vår fiberanslutning får du bredband och Finlands bredaste kabel-tv-utbud från din lokala operatör.

  • Du får lätt tag på oss och vi betjänar dig på båda inhemska språken!

  • Fiberanslutningen höjer värdet på din fastighet och är en smidig förbindelse till alla nättjänster i världen.