Karta över aktiva störningar i Karis Telefons nät

Inga aktiva störningar

Signalleverantören utför kanaländringar onsdagen den 30.11 kl. 8–11, varefter det kan bli aktuellt att göra en kanalsökning. Läs mer om kanaländringarna här.

De flesta nyare tv-apparater söker automatiskt kanalerna på nytt. Vi rekommenderar att du för säkerhets skull gör en kanalsökning efter ändringen. I vissa tv-apparater och digiboxar måste man även återställa fabriksinställningarna. 

Fotbollens världsmästerskap orsakar ändringar eller blockeringar på en del kanaler.

  • På DR1 och DR2 -kanalerna är matcherna blockade, så bilden är mörk under sändningarna.

  • ZDF-kanalens programutbud är utbytt mot ZDFneo-kanalens programutbud fram till måndagen den 19.12.2022.

  • Das Erste-kanalens programutbud är utbytt mot tyska WDR-kanalens programutbud fram till måndagen den 19.12.2022.


Vi beklagar olägenheterna detta medför.