Planerade serviceavbrott 2022

För att garantera nätets funktionalitet utför vi rutinmässiga servicearbeten under de nationella, månatliga serviceavbrotten under natten mellan månadens andra tisdag och onsdag kl. 00.00-06.00. Under dessa nätter utförs underhålls- och servicearbeten i stamnätet, vilket innebär att kortare eller lite längre avbrott kan förekomma i våra tjänster. Vi önskar att dessa servicearbeten orsakar så få olägenheter som möjligt.

De här planerade serviceavbrotten infaller under följande nätter: 12.1, 9.2, 9.3, 13.4, 11.5, 8.6, 13.7, 10.8, 14.9, 12.10, 9.11 och 14.12.

Vi eftersträvar att informera i god tid om serviceavbrott utanför ovanstående tider.

 MG 4735 web