Bolagsbredband eller Fiberbredband

I husbolag finns två alternativ: Bolagsbredband och Fiberbredband. Genom att skriva in din adress i tillgänglighetssökningen får du reda på vilka tjänster du kan beställa till din lägenhet. 

 

Bolagsbredband

DROPDOWN

Tilläggshastighet

Pris

50/50 Mbit/s 9,90 €/mån
100/100 Mbit/s 14,90 €/mån
300/100 Mbit/s 19,90 €/mån
500/200 Mbit/s 24,90 €/mån
1000/200 Mbit/s 32,90 €/mån

Tilläggshastighet

Pris

100/100 Mbit/s 9,90 €/mån
300/100 Mbit/s 14,90 €/mån
500/200 Mbit/s 19,90 €/mån
1000/200 Mbit/s 27,90 €/mån

Tilläggshastighet

Pris

300/100 Mbit/s 9,90 €/mån
500/200 Mbit/s 14,90 €/mån
1000/200 Mbit/s 22,90 €/mån

Tilläggshastighet

Pris

500/200 Mbit/s 9,90 €/mån
1000/200 Mbit/s 17,90 €/mån

Tilläggshastighet

Pris

1000/200 Mbit/s 7,90 €/mån

Fiberbredband

Hastighet

Normalpris

 
10/10 Mbit/s 24,90 €/mån
50/50 Mbit/s 32,90 €/mån
100/100 Mbit/s 34,90 €/mån
300/100 Mbit/s 39,90 €/mån
500/200 Mbit/s 44,90 €/mån
1000/200 Mbit/s 49,90 €/mån

 

AKTUELLA ERBJUDANDEN  

Bolagsbredband

När husbolaget har Bolagsbredband får alla lägenheter varsin internetanslutning med bashastighet och kabel-tv med ett tjugotal baskanaler. Om den valda bashastigheten inte räcker till invånarens egna behov, kan hen själv beställa en snabbare, förmånlig tilläggshastighet till sin lägenhet, samt övriga konsumenttjänster enligt eget tycke. Invånaren ingår ett eget avtal med oss om tilläggshastigheten.

Fiberbredband

Om husbolaget bara beställt kabel-tv till sin fiberanslutning, har alla lägenheter kabel-tv med ett tjugotal baskanaler. Invånarna har möjlighet att skaffa tv-kort och beställa betalkanaler. Internetanslutningen ingår inte automatiskt, men varje invånare har möjlighet att beställa en anslutning och övriga konsumenttjänster enligt eget tycke.

MER OM HUSBOLAGETS TJÄNSTER  

Variationsintervall för bredbandstjänsternas dataöverföringshastighet

Bredbandshastigheten varierar bl. a. beroende på i vilket skick husets interna nät är samt hur många apparater som är kopllade till nätet. I tabellen nedan finns information om anslutningarnas teoretiska maximihastigheter samt hastigheternas variationsintervall enligt anslutningstyp. Tills vidare kan man inte uppnå topphastigheter trådlöst (WLAN), så de utlovade hastigheterna gäller apparater som är nätanslutna med kabel.

* Maximihastighet är den hastighet som anslutningen som bäst kan uppnå.
** Normalhastigheten uppfylls till 90 procent under varje period på 4 timmar.
*** Hastighetens variationsintervall beskriver bredbandsanslutningens verkliga övre och nedre gräns.

Angivna hastigheter är bit/s från nätet till kunden / från kunden till nätet.

Bredbandsanslutningen typAnslutningens maxhastighet*Normalhastighet**Hastighetens variationsintervall***
Fiberbredband 10 Mbit/s | VDSL2, G.fast, fiber eller Ethernet 10/10 Mbit/s 10/10 Mbit/s 7-10 / 7-10 Mbit/s
Fiberbredband 50 Mbit/s | VDSL2, G.fast, fiber eller Ethernet 50/50 Mbit/s 50/50 Mbit/s 35-50 / 35-50 Mbit/s
Fiberbredband 100 Mbit/s | VDSL2 100/60 Mbit/s 90/55 Mbit/s 70-100 / 40-60 Mbit/s
Fiberbredband 100 Mbit/s | G.fast 100/100 Mbit/s 90/90 Mbit/s 70-100 / 70-100 Mbit/s
Fiberbredband 100 Mbit/s | fiber eller Ethernet 100/100 Mbit/s 100/100 Mbit/s 70-100 / 70-100 Mbit/s
Fiberbredband 300 Mbit/s | G.fast 300/100 Mbit/s 240/90 Mbit/s 210-300 / 70-100 Mbit/s
Fiberbredband 300 Mbit/s | fiber eller Ethernet 300/100 Mbit/s 300/100 Mbit/s 210-300 / 70-100 Mbit/s
Fiberbredband 500 Mbit/s | fiber eller Ethernet 500/200 Mbit/s 500/200 Mbit/s 350-500 / 140-200 Mbit/s
Fiberbredband 1000 Mbit/s | fiber eller Ethernet 1000/200 Mbit/s 900/200 Mbit/s 700-1000 / 140-200 Mbit/s