Så här tar du i bruk betalkanalerna

Följ anvisningarna nedan eller ladda ner dem i PDF format.

HDTV1

 1. Vi förutsätter HD-utrustning (tv och kortläsare/CI+ modul eller digibox). HD-utrustning märks med Cable Ready HD -märket. Du kan kontrollera din apparat på www.testatutlaitteet.fi.

 2. Kortläsaren/CI+ modulen måste länkas ihop med tv-kortet för att betalkanalerna skall blir synliga. Länkningskoden är en nummerserie som börjar med 005, 006, 007 eller 008 och finns på kortläsaren/CI+ modulen eller undersidan av digiboxen. Meddela länkningskoden till vår kundtjänst eller någon av våra återförsäljare.

 3. Placera tv-kortet i digiboxen eller kortläsaren/CI+ modulen. Tv-kortet placeras i kortläsaren chip först och mot läsarens bildsida. Kortläsaren läggs i tv:n så att kortläsarens bildsida med logon pekar bakåt mot väggen och textsidan med länkningskoden pekar framåt mot tv:ns bildruta.

  Placeringen i en digibox varierar beroende på modell, se digiboxens instruktioner. 4. Gör vid behov en kanalsökning. Om du nyligen gjort en ny kanalsökning och alla kanaler finns på rätt kanalplatser behöver du inte göra en ny kanalsökning.

 5. Välj en av dina betalkanaler och lämna på den. Det är normalt att rutan är mörk eller det står kanaler är kodad. Om det står kortfel är tv-kortet eller kortläsaren /CI+ modulen troligtvis insatt fel väg. Notera att det kan ta upp till en timme innan kanalerna syns. Lämna på mottagaren (tv/digibox) och vänta tills kanalerna börjar synas.

Om kanalerna inte syns

 1. Återhämta apparatens fabriksinställningar och gör en ny kanalsökning. Observera att det kan krävas flera fabriksinställningar innan kanalerna syns.

 2. Lämna på mottagaren (tv:n/digiboxen) i minst en timme. Obs! Byt inte kanal i detta skede.

 3. Om kanalerna inte ännu syns, kontakta Karis Telefons kundtjänst eller våra återförsäljare. Ta med dig tv-kortet och kortläsaren/CI+ modulen om du besöker kundtjänsten eller återförsäljarna, vi kan testa dem.

  Obs! Kanalerna kan försvinna från kortet om din mottagare är avstängd en längre tid (t.ex. under semestern), de bör då registreras på nytt. Följ steg 5-8.